ارائه دهنده کامل ترین امکانات آموزشی و مشاوره ای

سابقه پرورش ۷ رتبه تک رقمی در کنکور سراسری

بیش از ۱۰۰ قبولی در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، مهندس های برتر ، حقوق و روانشناسی​

اجرای بیش از ۳۰۰۰ ساعت برنامه آموزشی در شبکه های ۲ ، ۴ ، ۵ ، سلامت و ۳۰ شبکه استانی تلویزیون و همچنین رادیو جوان ، رادیو ایران ، رادیو تهران ، رادیو فرهنگ و ۳۰ شبکه استانی