سبد خرید 0

طرح های هیراد

اردوی نوروزی

اردوی نوروزی

اردوی نوروزی آکادمی هیـرادhttps://s3.zadak.link/wordpress/hirad/ee5eed97-ecba-49b9-bbf6-1a24add8c749.mp4

طرح ۲۰ شو

طرح ۲۰ شو عمومی امتحان نهایی https://s3.zadak.link/wordpress/hirad/03f17f48-4b3d-46f0-b539-59705aeb1d2c.mp4

الفبای ریاضی

صفر تا صد کنکور در ۱۰۰ روز ! https://s3.zadak.link/wordpress/hirad/c5adef9d-ac07-406b-b233-69c0a911c46e.mp4
طرح صفر تا صد کنکور در ۱۰۰ روز

طرح صفر تا صد کنکور

https://s3.zadak.link/wordpress/hirad/448137aa-7074-43bf-989c-c889907182a4.mp4

طرح آکادمی هیراد

https://s3.zadak.link/wordpress/hirad/448137aa-7074-43bf-989c-c889907182a4.mp4

طرح آکادمی هیراد برای متوسطه اول

https://s3.zadak.link/wordpress/hirad/2aa4e5b2-5bef-4556-9bcd-720e6decae88.mp4
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://hirad.academy/?p=9561